Categories
ซื้อรถมือสอง

เปลี่ยนสัญญาเช่ารถ อันดับแรกก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยน ไม่ว่าจะเปลี่ยนสัญญาแบบไหน

วิธีการ เปลี่ยนสัญญาเช่ารถ อันดับแรกก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยน ไม่ว่าจะเปลี่ยนสัญญาแบบไหนจะต้องมีคนค้ำทุกกรณี ซึ่งในข้อมูลเนี่ยถามไฟแนนซ์มาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการเปลี่ยนสัญญาจะยากกว่าซื้อรถใหม่ เรื่องจะยุ่งยากกว่าการเปลี่ยนสัญญาอายุของเค้าที่มีอายุตั้งแต่ 20-65 ปี และอายุงานต้องอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไป สัญญาเช่าซื้อรถ และที่สำคัญคนที่มาผ่อนต่อต้องอายุงานหนึ่งปีขึ้นไป ไม่งั้นจะทำการเปลี่ยนสัญญาได้อยาก และเรื่องของเอกสารก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชน คืนรถที่เช่าซื้อ

เปลี่ยนสัญญาเช่ารถ

เปลี่ยนสัญญาเช่ารถ เอกสารที่ใช้คนค้ำและคนผ่อนต่อ

สลิปเงินเดือนย้อนหลัง เปลี่ยนสัญญาเช่ารถ เอกสารที่ใช้คนค้ำและคนผ่อนต่อ จะต้องมีสองชุดแล้วนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการเช็คประวัติ ก็จะเสียห้าร้อยบาทนั่นเองและหลังจากนั้นถ้าในกรณีเราดำเนินเรื่องเอง เราสารถเซ็นต์มอบอำนาจมาดำเนินเรื่องเบื้องต้นขั้นแรกได้ ส่วนขั้นตอนต่อไปคือการทำการเปลี่ยนสัญญาแล้วเรียบร้อยอยู่ที่หนึ่งพันกว่าบาท หรือ สอบถามกับไฟแนนซ์ก่อนได้ เค้าจะบอกเรื่องค่าใช้จ่ายและเอกสารที่จะต้องเตรียม การเปลี่ยนสัญญาจะต้องมาด้วยตัวเอง กู้ซื้อรถ 

ในครั้งแรกจะเป็นการยื่นเอกสารเพื่อทำการเช็คประวัติ ถ้าในกรณีนี้ถ้าหากเราไม่ใช่เจ้าของชื่อรถเอง หรือว่าเรามีคนค้ำอะไรอย่างนี้ ตัวนี้สามารถเซ็นต์มอบอำนาจมาให้ได้ ขั้นตอนแรกมอบอำนาจได้ ส่วนขั้นตอนต่อไปก็รอไฟแนนซ์ผลในเวลาทำการเจ็ดวันว่ามีผลอย่างไรบ้าง ถ้าไฟแนนซ์ผ่านทุกอย่างผ่านในทางคนค้ำและคนที่จะเปลี่ยนสัญญา จะต้องไปเซ็นต์ด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ เพราะว่าต้องใช้การเซ็นต์เป็นลายลักษณ์อักษร วันนี้เราก็มาแก้ตัวให้แล้วนะ หวังว่าเสียงที่ชัดขึ้นดีขึ้น เงินเดือนเท่าไหร่ออกรถ

สำหรับใครที่จะเปลี่ยนสัญญาถ้ามีข้อสงสัยในเรื่องจ่ายค่าล่วงหน้าหรือเปล่า ตรงนี้ลองถามดูได้ให้ละเอียด และย้ำว่าต้องละเอียด เพราะว่าเราเองย้ำแล้วแต่ก็สบายไปเลยนะเพราะว่าไม่มีใครที่จะมาผ่อนต่อ และไม่มีค่างวดล่วงหน้า หรือถ้ามีอะไรเค้าก็จะบอกเราให้เราจัดการอะไรบ้าง ยูฟ่าเบท

กุญแจรถ

เปลี่ยนสัญญาเตรียมอะไรบ้าง

  • ต้องมีคนค้ำ
  • เอกสารที่ต้องเตรียม
  • การยื่นเอกสาร
  • เซ็นเปลี่ยนสัญญาร่วมกัน